OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Zużyte baterie

Zużyte baterie to odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie magazynowane, a następnie poddawane procesom recyklingu.
„POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH BATERII” - pod taka nazwą prowadzony jest w krośnieńskich placówkach oświatowych konkurs zbiórki zużytych baterii. Dzieci zbierając zużyte baterie i angażując niejednokrotnie cale swoje otoczenie od 2004 roku do czerwca 2012 roku podczas konkursu zebrały około 18,5 ton odpadów. Konkurs dla szkól trwa nadal.
Z myślą o wszystkich mieszkańcach, tych dużych i małych – Urząd Miasta Krosna we współpracy z krośnieńskimi niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej i innymi podmiotami zorganizował stałą zbiórkę tych odpadów. Zbiórka jest adresowana głównie do osób starszych, dla których dostępność do miejsc zbierania, typu PSZOK przy ul. Białobrzeskiej 108 - jest znacznie utrudniony. Pragniemy stworzyć mieszkańcom możliwość legalnego pozbycia się w/w odpadów, jednocześnie edukując ich.
Aktualnie pojemniki na baterie są umieszczone w następujących miejscach:

 

•    Przychodnia SPECMED POZ Nr 2 w Krośnie przy ul Kisielewskiego 1
•    Przychodnia SPECMED POZ Nr 3 w Krośnie przy ul. Decowskiego 48
•    Przychodnia SPECMED POZ Nr 4 w Krośnie przy ul. Rzeszowskiej 1
•    Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45,
•    Gminny Punkt Odbioru Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108
•    Urząd Miasta Krosna ul. Staszica 2
•    Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a

 

Co zbieramy:

- baterie cynkowo – węglowe lub cynkowo – powietrzne (oznaczone literą „R”),
- baterie alkaliczne (oznaczone literami „LR”),
- baterie litowe i zestawy akumulatorowe (baterie niklowo -  kadmowe i niklowo – wodorkowe) np. baterie od telefonów komórkowych.

Nie zbieramy akumulatorów wielkogabarytowych np. samochodowych – należy je oddać w sklepie kupując nowy akumulator.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013