OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru

Podmioty, które w Gminie Miasto Krosno uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wyszczególnieni są w poniższym rejestrze:

 

Rejestr dzialalnosci regulowanej aktualny na dzień 06-10-2021 r
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013