OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Ustawy
  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - pobierz
  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
    pobierz
  • Ustawa o odpadach - pobierz
  • Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawpobierz
  • Ustawa Ordynacja podatkowa pobierz
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013