OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie magazynowane, a następnie unieszkodliwiane. Z uwagi na fakt, iż w większości gospodarstw domowych na terenie miasta znajdują się przeterminowane lub bezużyteczne lekarstwa – Urząd Miasta Krosna we współpracy z aptekami krośnieńskimi - organizuje stałą zbiórkę tych odpadów.
Pragniemy stworzyć mieszkańcom Krosna możliwości pozbywania się z apteczek domowych zalegających tam odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska.

 

Apteki przyjmujące przeterminowane lekarstwa:

 

Lp. Nazwa Adres
1 Dr. MAX
ul. Czajkowskiego 1
2 Dr. MAX
ul. Wojska Polskiego 41
3 PIGUŁA ul. Bohaterów Westerplatte 18A
4 NIEBIESKA ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 81
5 APTEKA PRYWATNA ul. Krakowska 187
6 Alba-bis ul. Tysiąclecia 6
7 "Pod Gwiazdą" ul. Korczyńska 57
8 SŁONECZNA ul. Mickiewicza 31/3
9 Zielona

ul. Żólkiewskiego142

10 APTEKA Marta Mikulska ul. Składowa 1

 


W wyniku selektywnego zbierania i magazynowania oraz prawidłowego unieszkodliwiania farmaceutyków, znacznie spadnie toksyczność składowanych odpadów komunalnych, co niewątpliwie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Pamiętajmy również o tym, że przeterminowane leki, w przypadku niewłaściwego przechowywania, mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013