OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Odpady Rolnicze

Odpady rolnicze takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw są to odpady, które powstają wskutek prowadzenia działalności rolniczej.

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.

W związku z tym nie mogą one być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

 

Odpady typu: opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Takie usługi kompleksowo realizuje np. m.in. firma MARPOL – TRANS z siedzibą w Krośnie przy ul. Tysiąclecia - tel. 609 996 444 (opłata w przedziale od 80 do 120 zł w zależności od rozmiaru opony).
Ponadto opony rolnicze (które z różnych przyczyn często zalegają na terenie gospodarstw) ich posiadacze mogą przekazać za dodatkową odpłatnością, m.in. do firm:

  • ANPOL S.C. UL. ZADWÓR 7, 38 – 440 IWONICZ, TEL. 13 43 517 40
  • GOKOM Sp. z o.o. UL. SUSZYCKICH 9 36 – 040 BOGUCHWAŁA, TEL. 17 87 01 211, 17 87 14 300
  • P.H.P.U ZAGRODA Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 38 B, 38 – 100 STRZYŻÓW, TEL. 17 276 16 64
  • YOUR PARTNER Sp. z o.o.  UL. FABRYCZNA 7, 33 – 100 TARNÓW, TEL. 14 623 07 26
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013