OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Odpady Rolnicze

Odpady rolnicze takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw są to odpady, które powstają wskutek prowadzenia działalności rolniczej.

Odpady z działalności rolniczej  NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.

W związku z tym nie mogą one być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.


Podmiot prowadzący odzysk ww. odpadów:

    WIBO JZ Sp. z o.o. (PUHP Jerzy Zając) Wola Mielecka 1A, 39-300 Mielec

Podmiot prowadzący zbieranie ww. odpadów:

    Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013