OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Bioodpady stanowiące odpady komunalne
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Sortownia odpadów komunalnych

zmieszanych i z selektywnej zbiórki kompostownia

- ul.Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

 

Instalacja Komunalna FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. - ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

 

Instalacja Przetwarzania Odpadów komunalnych w Giedlarowej, 37 -300 Giedlarowa

Blok kogeneracyjny ORC, Oddz. Energetyki Cieplnej -ul.Sikorskiego 19, 38-400 Krosno

Kompostownia, MPGK Sp. z o.o. Krosno
- ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

 

Kompostownia osadów i biokomponentów KONWITA - ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk

Składowisko "Krosno"- ul.Białobrzeska 108, 38-400 Krosno


Skladowisko w Kozodrzy, ZUK Sp. z o.o.Ostrów -Kozodrza 225,Ostrów, 39-
103 Ostrów

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013