OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Kontakt

 

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

ul. Staszica 2

telefony:

13 47 43 620

13 47 43 630

13 47 43 640

e-mail: naszesmieci@um.krosno.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013