OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
Kody kreskowe są indywidualne i przypisane do konkretnej nieruchomości
2018
12
10
Szanowni Mieszkańcy Miasta Krosna,

System identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców został wprowadzony z chwilą wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami tj. od 1 lipca 2013 r. System ten działa przy wykorzystaniu kodów kreskowych, które obowiązkowo należy naklejać w widocznym miejscu na każdy wypełniony odpadami worek.

Kody kreskowe są indywidualne i przypisane do konkretnej nieruchomości, dlatego też nie należy ich pożyczać ani wymieniać się z innymi osobami.

W przypadku wykorzystania kodów kreskowych przypisanych do danej nieruchomości, należy niezwłocznie skontaktować się z Referatem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Krosna pod nr tel. 13 4743 620, 13 4743 630, lub za pomocą poczty elektronicznej naszesmieci@um.krosno.pl i zgłosić zapotrzebowanie na dodatkową ilość kodów, które zostaną bezpłatnie przesłane na wskazany adres.

 

Do czego służą kody kreskowe

Kody kreskowym są potwierdzeniem segregacji odpadów przez mieszkańców oraz stanowią informacje o ilości i rodzaju odpadów odbieranych z terenu danej nieruchomości.

 

Jak i gdzie umieszczać etykiety kodów kreskowych

Etykiety należy naklejać na wypełnione odpowiednimi odpadami worki w widocznym miejscu, które umożliwi łatwe sczytanie kodu kreskowego.

 

Uwaga: Odpady podlegające selektywnej zbiórce wykonane z papieru, tektury, tworzyw sztucznych  oraz opakowań wielomateriałowych (kartony po sokach, mleku itp.) przed wyrzuceniem do worka należy zgniatać, w celu zmniejszenia ich objętości.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013