OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Kalendarz ekologiczny

KALANDARZ EKOLOGICZNYSTYCZEŃ

9 stycznia Dzień Ligi Ochrony Przyrody

11 stycznia Dzień Wegetarian

28 stycznia – 2 lutego Światowy Tydzień MokradełLUTY

2 lutego Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

World Wetland Day

11 lutego Dzień Dokarmiania Zwierzyny LeśnejMARZEC

14 marca Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Tam

International Anti-Dam Day

21 marca Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca Światowy Dzień Leśnika

21 marca Dzień Wierzby

22 marca Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego

Baltic Day

22 marca Światowy Dzień Wody

World Water Day

23 marca Światowy Dzień Meteorologii

World Meteorological DayKWIECIEŃ

1 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków

1-7 kwietnia Tydzień Czystości Wód

5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia

World Health Day

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

22 kwietnia Dzień Ziemi

Earth Day

24 kwietnia Dzień Zwierząt Laboratoryjnych

25 kwietnia Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

 

MAJ

12 maja Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

International Migratory Bird Day

15 maja Święto Polskiej Niezapominajki

22 maja Dzień Praw Zwierząt (org. Klub Gaja)

22 maja Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

24 maja Europejski Dzień Parków Narodowych

31 maja Światowy Dzień bez Papierosa

Anti Tobacco DayCZERWIEC

1-7 czerwca Dni Lasu i Zadrzewień

5 czerwca Światowy Dzień Ochrony Środowiska

World Environment Day

18 czerwca Dzień Europejskiego Protestu Przeciw GMO

21 czerwca Pierwszy Dzień Lata

27 czerwca Światowy Dzień RybołówstwaLIPIEC

11 lipca Światowy Dzień Ludnościowy

World Population DayWRZESIEŃ

Wrzesień miesiącem miodu

16 września Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

World Ozone Day

18 września Międzynarodowy Dzień Geologa

International Geology Day

18 września Międzynarodowy Dzień Turystyki

19 września Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

16-22 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

22 września Europejski Dzień bez Samochodu

European Car-Free Day

23 września Pierwszy Dzień Jesieni

24 września Sprzątanie Świata

27 września Światowy Dzień Turystyki

28 września Dzień MorzaPAŹDZIERNIK

Październik miesiącem Dobroci dla Zwierząt

1 października Światowy Dzień Ptaków

2 października Europejski Dzień Ptaków

2 października Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych

3 października Światowy Dzień Siedlisk

World Habitat Day

4 października Światowy Dzień Franciszka – Patrona Ekologów

4 października Światowy Dzień Zwierząt

4-11 października Światowy Tydzień Zwierząt

13 października Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym

14 października Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk Żywiołowych

International Day For Natural Disaster Reduction

14 października Dzień Edukacji Narodowej

16 października Światowy Dzień Żywności

World Food Day

17 października Międzynarodowy Dzień Likwidowania Nędzy

International Day for the Eradication of Poverty

18 października Światowy Dzień Monitoringu Wód

25 października Dzień Ustawy o Ochronie ZwierzątLISTOPAD

3-4 listopada Światowy Dzień bez Papierosa

18 listopada Światowy Dzień Walki z Tytoniem

25 listopada Światowy Dzień Rzucania Palenia

25 listopada Dzień Bez Futra

No Fur Day

28 listopada Międzynarodowy Dzień bez Kupowania

No Shop Day=Buy Nothing Day

29 listopada Dzień ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologówGRUDZIEŃ

22 grudnia Pierwszy Dzień Zimy

29 grudnia Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ONZ)inne:

2008 r. ogłoszony przez Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Oceanariów (WAZA) Rokiem Żaby

2005-2014 Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju

1996-2005 „Dekada słoneczna” – ogłoszona przez UNESCO

2002 r. Rok Puszczy Białowieskiej

2002 r. Międzynarodowy Rok Gór 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013