OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

HARMONOGRAM ODBIORU ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ NA TERENIE MIASTA KROSNA NA ROK 2021:

 

harmonogram

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013