OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Dodatkowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów

Informujemy, że dodatkowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, tj.:
a) kolor niebieski – przeznaczone do zbierania frakcji papieru, w skład  której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
b) kolor zielony – przeznaczone do zbierania frakcji szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c) kolor żółty – przeznaczone do zbierania frakcji metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe,
można odebrać bezpłatnie w siedzibie firmy REMONDIS KROeko Sp. z o.o. przy ul. Fredry 1 w Krośnie,
natomiast worki koloru brązowego – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy zakupić we własnym zakresie lub w przypadku nieruchomości wielolokalowych wydzierżawić u Wykonawcy odbierającego odpady.

Z obowiązku zbierania  bioodpadów stanowiących odpady komunalne zwolnieni są właściciele nieruchomości na terenie zabudowy jednorodzinnej korzystających z kompostownika.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013