OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
DEKLARACJA

Nowy system gospodarki odpadami na terenie Krosna zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 r. jednak już do 30 marca 2013 r. wszyscy właściciele nieruchomości (tereny zamieszkałe) zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Poniżej można pobrać wzór deklaracji

 

deklaracja

 

załącznik - dot. bloków.pdf

 

 

Składanie deklaracji przez ePUAP

Istnieje możliwość składania deklaracji przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Krosna na portalu „ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Wszystkie informacje dotyczące składania deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013