OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
BIOodpady - od lipca odbierze je miasto
2021
07
02
Od 1.07 rozpoczęła się zbiórka odpadów pochodzenia roślinnego - kuchennych odpadków ulegających biodegradacji czyli tzw. BIO-odpadów. Na osiedlach, w altanach śmietnikowych, pojawiły się brązowe pojemniki. W zabudowie jednorodzinnej BIO-odpady będzie można gromadzić w brązowych workach, które dostarczane zostają przez firmę REMONDIS KROeko tym osobom, które nie zgłosiły posiadania przydomowego kompostownika.

Odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji odbywał się będzie w dniach odbioru odpadów zmieszanych, zgodnie z harmonogramem na rok 2021. Firma będzie też, każdorazowo po odebraniu pełnych worków z BIO-odpadami, pozostawiać odpowiednią ilość pustych.
 
Na osiedlach blokowych zbieranie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji odbywać się będzie przy wykorzystaniu brązowych pojemników o pojemności 120 litrów lub 240 litrów, z oznaczeniem „BIO – MIASTO KROSNO”. Pojemniki te zostaną usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania w kompostownikach przydomowych. Ulga wynosi 2 zł miesięcznie za każdą osobę wskazaną w deklaracji. W celu uzyskania zwolnienia należy złożyć nową deklarację.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013