OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Naše mestá, naše odpady
herb krosnoherb svidnik
Domáce
Správy
Výstava výtvarných prác „Niečo z ničoho"
2014
06
09
Vo štvrtok 5. 6. 2014 primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Svidníku otvoril výstavu výtvarných prác pod názvom „Niečo z ničoho“
Svidníčania dostanú za vyseparovaný odpad sadenice
2014
04
14
Za odovzdané sklo, papier či elektroodpad získajú balkónové kvety, ihličnany alebo kompostér do záhrady.

Burzu odpadov
2014
04
11
Ekointegrácia – spolupráca Krosna a Svidníka pre rozvoj ekológie a inovácií
EKOINTEGRÁCIA – spolupráca Krosna a Svidníka pri rozvoji ekológie a inovácie – pracovné stretnutie na MsÚ vo Svidníku
2014
03
04
V piatok 21.2. 2014 sa na Mestskom úrade vo Svidníku na úrovni zástupcu primátora, prednostu MsÚ, zástupcov odboru školstva, kultúry, mládeže a športu a odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami odboru životného prostredia mesta Krosno. Na stretnutí bol prerokovaný ďalší postup realizácie projektu EKOINTEGRÁCIA – spolupráca Krosna a Svidníka pri rozvoji ekológie a inovácie, ktorý spoločne realizuje Gmina Krosno a mesto Svidník ako partner.
Odporúčame
Opłaty za gospodarowanie odpadami
treść w przygotowaniu...
Filmy

Miasto Svidnik,
Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik

Odpadové informácií
Galérie
Dotazník
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013