OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Správy
Výstava výtvarných prác „Niečo z ničoho"
2014
06
09
Vo štvrtok 5. 6. 2014 primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Svidníku otvoril výstavu výtvarných prác pod názvom „Niečo z ničoho“
 • Vo štvrtok 5. 6. 2014 primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák v priestoroch Základnej umeleckej školy vo Svidníku  otvoril výstavu  výtvarných prác pod názvom „Niečo z ničoho“

 • Výstava je súčasť projektu "Ekointegrácia – spolupráca Krosna a Svidníka pre rozvoj ekológie a inovácií" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.

 • Cieľom výstavy bolo:

  • vytvoriť výtvarnú prácu na tému spojenú s ekológiou, v akejkoľvek technike s využitím odpadov,

  • priblížiť deťom a mládeži správnu separáciu odpadov,

  • rozvíjať citlivosť na prírodné krásy životného prostredia,

  • rozvíjať umeleckú predstavivosť u detí a mládeže.

  • aktivizovať zdravotne postihnutých, detí navštevujúce spoločenské centrá a mladých obyvateľov poľsko-slovenského pohraničia k spoločným akciám v oblasti životného prostredia.

 • Na výstave sú práce detí a mládeže so zdravotným postihnutím z miest Krosno a Svidník. Zo Svidníka sú tu práce detí zo

  •  Spojenej školy internátnej – Špeciálnej základnej školy internátnej  

  •  Súkromnej špeciálnej základnej školy  

 • Výstava bude otvorená do 17.  júna  2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013