OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Správy
Svidníčania dostanú za vyseparovaný odpad sadenice
2014
04
14
Za odovzdané sklo, papier či elektroodpad získajú balkónové kvety, ihličnany alebo kompostér do záhrady.

Prihraničné mestá Svidník a jeho poľský partner Krosno realizujú spoločný projekt Ekointegrácia ktorý je zameraný na propagáciu ekológie a rozvoj inovácií. 

Vďaka vyseparovaným komoditám môžu rodiny získať sadenice kvetov, ihličnanov a nádoby na separáciu odpadu.

Ako informovala hovorkyňa svidníckej radnice Kristína Tchirová, mesto Svidník sa podieľa na aktivitách organizovaných pre deti základných a stredných škôl na území mesta, pre hendikepované detí a celé rodiny.

Na stredných školách budú študenti vyrábať zariadenia podporujúce zber, separáciu a racionálne využitie odpadov.

Menšie deti sa zapojili do výtvarnej súťaže a budú vyrábať stolné hry na ekologickú tému s využitím odpadov. Školy získali na ekologickú výchovu rôzne pomôcky.


Čítajte viac: http://bardejov.korzar.sme.sk/c/7167657/svidnicania-dostanu-za-vyseparovany-odpad-sadenice.html#ixzz2yq8EGYZjProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013