OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Kontakt

Organizácia

Kontaktná osoba

informácia

Telefón

Mestský úrad Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33

Ing. Vladimír Popík
Ing. Ľuboš Čepan

- príprava a realizácia projektov na úseku
odpadového hospodárstva
- štatistika odpadového hospodárstva
- prijímanie podnetov na zlepšenie činnosti
odpadového hospodárstva

4863 620
4863 628

Ing. Vladimír Kriško

- poplatky za komunálny odpad fyzických
a právnických osôb

4863618

Mestská polícia Svidník
Sovietskych hrdinov 200/33

Ing. Jaroslav Antonik

- oznámenie horenie v kontajneri
- oznámenie poškodzovania kontajnera
- oznámenie kradnutia vriec
- oznámenie o znečistení verejného
priestranstva

7522398
159

Technické služby mesta Svidník
Budovateľská 446/1

Michal Pich
Ján Iľov

- informácia o zberných dňoch
- zber komunálneho odpadu
- požiadavky na pristavenie kontajnera
- ohlásenie poškodeného kontajnera

7522253
7521337

Zberný dvor komunálneho odpadu
Stropkovská 705

Ján Petraško

- informácie o zberných dňoch
- objednávky zberových vriec

4795083

Ekoservis Svidník, s.r.o.
Sovietskych hrdinov 200/33

Jozefína Kudlová

- skládka komunálneho odpadu Šemetkovce

0917943346

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013