OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017
01
20
Informujemy, że zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują w 2017 roku na takich samych zasadach jak w 2016 roku.

Osoby, które składały wnioski w 2016 roku nie muszą składać  ich ponownie, pod warunkiem, że nie zaszły  zmiany dotyczące ilości osób uprawnionych do otrzymania zwolnienia.
Osoba, której Karta Dużej Rodziny utraciła ważność, ale jest nadal uprawniona do jej posiadania z tytułu kontynuowania nauki, powinna złożyć w Wydziale Gospodarki Komunalnej (Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2, pokój nr 14) pisemne oświadczenie o kontynuowaniu nauki, a następnie złożyć wniosek o wydanie nowej Karty Dużej Rodziny w  Wydziale Polityki Społecznej (Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2). Po otrzymaniu nowej Karty Dużej Rodziny należy okazać ją w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

 

Wszystkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju 14 lub pod numerem telefonu: 13 47 43630.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013