OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Ustawy
  • Ustawa  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst jednolity - pobierz
  • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - pobierz
  • Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - pobierz
  • Ustawa o odpadach - pobierz
  • Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawpobierz
  • Ustawa o samorządzie gminnym pobierz
  • Ustawa Ordynacja podatkowa pobierz
  • Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw pobierz
  • Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracjipobierz
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013