OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Składanie deklaracji przez ePUAP

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości zamieszkałych.

Deklarację należy składać w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, przy ul. Staszica 2 lub przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Krosna na portalu „ePUAP” (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Wszystkie informacje dotyczące składania deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krosna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013