OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Krosna

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Krosna

  1. Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO)

zlokalizowany na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, obok składowiska w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.

Właściciel obiektu - Gmina Miasto Krosno

Godziny przyjmowania odpadów: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15:00 do 19:00 i w soboty w godzinach od 8:00 do 14:30 oprócz dni wolnych od pracy.

  1. Apteki:

MEDIQ APTEKA 37002 ul. Czajkowskiego 1
MEDIQ APTEKA 37053 ul. Wojska Polskiego 41
APTEKA PRYWATNA ul. Kochanowskiego 2
APTEKA NIEBIESKA ul. Ks. J. Popiełuszki 81
Apteka Prywatna ul. Krakowska 187
APTEKA "LILA" ul. Kolejowa 2a
APTEKA PRYWATNA "Pod Gwiazdą" ul. Korczyńska 57
APTEKA "WERBENA" ul. Powstańców Śląskich 31
APTEKA "NA ZAWODZIU" ul. Żółkiewskiego 104
APTEKA "POD JAWOREM" ul. Jagiellońska 2e

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013