OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie magazynowane, a następnie unieszkodliwiane. Z uwagi na fakt, iż w większości gospodarstw domowych na terenie miasta znajdują się przeterminowane lub bezużyteczne lekarstwa – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (obecnie Wydział Ochrony Środowiska) Urzędu Miasta Krosna we współpracy z aptekami krośnieńskimi - organizuje stałą zbiórkę tych odpadów rozpoczynając od 15 marca 2009 roku.
Pragniemy stworzyć mieszkańcom Krosna możliwości pozbywania się z apteczek domowych zalegających tam odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.

 

Apteki przyjmujące przeterminowane lekarstwa:

 

Lp. Nazwa Adres
1 APTEKA MEDIQ ul. Czajkowskiego 1
2 APTEKA MEDIQ ul. Wojska Polskiego 41
3 APTEKA PRYWATNA ul. Jana Kochanowskiego 2
4 APTEKA NIEBIESKA ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 81
5 APTEKA PRYWATNA ul. Krakowska 187
6 APTEKA RODZINNA ul. Kolejowa 2a
7 APTEKA PRYWATNA "Pod Gwiazdą" ul. Korczyńska 57
8 APTEKA SŁONECZNA ul. Mickiewicza 31
9 APTEKA MILENIUM

ul. Żólkiewskiego142

10 APTEKA VITA    
ul. Kisielewskiego 1


W wyniku selektywnego zbierania i magazynowania oraz prawidłowego unieszkodliwiania farmaceutyków, znacznie spadnie toksyczność składowanych odpadów komunalnych, co niewątpliwie przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Pamiętajmy również o tym, że przeterminowane leki, w przypadku niewłaściwego przechowywania, mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013