OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Pliki do pobrania

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracja


załącznik nr 2- dot. budynków wielolokalowych

 

 

Ulotka dotycząca nowych zasad segregacji odpadów oraz innych zmian w systemie gospodaowania odpadami komunalnymi - Ulotka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013