OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Pliki do pobrania

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - deklaracja_marzec_2018.pdf

 

Wniosek o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wniosek

 

Jak segregować odpady komunalne:

 

    w zabudowie jednorodzinnej            w zabudowie wielorodzinnej


 


 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013