OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Osiągnięte poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

 

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

 

Gmina Miasto Krosno

Podmioty odbierające odpady komunalne
MAL-EKO TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o.

"BIG"

Wacław Zając

osiągnięty poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

2012r.- 41,7%

2013r.- 28,3%

2014r.- 33,3%

2015r.- 0 %

2013r.- 30%

2012r.- 8%

2013r.- nie składowano

2013r.- nie składowano
osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

2012r.-27,2%

2013r.- 24,8%

2014r.- 25,5%

2015r.- 39,5%

2013r.- 50%

2012r.- 0,26%

2013r.- 19,8%

2013r.- 22,14%

osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysk innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

2012r.-100%

2013r.- 65%

2014r.- 4,3%

2015r.- 7,5%

2013r.- nie odbierano

2012r.:- I kwartał - 0,30%

- II kwartał - 0,33%

2013r.- 36,3%

2013r.- nie odbierano

 

Pozostałe podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w latach 2014 oraz 2015 nie odbierały odpadów komunalnych z terenu miasta Krosna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013