OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
Odbiór odpadów zielonych
2017
10
27
Zachęcamy Państwa do skorzystania z organizowanej przez Gminę Miasto Krosno akcji „Jesienne porządki w ogrodzie”, podczas, której odbierane będą odpady zielone tj. trawa, liście, drobne gałęzie pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z organizowanej przez Gminę Miasto Krosno akcji „Jesienne porządki w ogrodzie” podczas, której odbierane będą odpady zielone tj.   trawa, liście drobne gałęzie pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów. 
W ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje również Gminny Punkt Odbioru Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 108, z który świadczy usługi w zakresie przyjmowania odpadów problematycznych powstających w gospodarstwach domowych.
Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO) czynny jest:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach: 15.00- 19.00
- w soboty w godzinach: 8.00-14.30 oprócz dni wolnych od pracy
GPOO przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
•    meble i inne odpady wielkogabarytowe,
•    zużyte opony,
•    odpady zielone (liście, trawa, drobne gałęzie),
•    popiół,
•    przeterminowane leki,
•    chemikalia,
•    odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
•    styropian,
•    oleje przepracowane
•    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
•    zużyte baterie i akumulatory
Zarówno organizowana akcja „Jesienne porządki w ogrodzie”  adresowana jest do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki sam warunek obowiązuje w przypadku korzystania z możliwości samodzielnego dostarczania odpadów do Gminnego Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych przy ul. Białobrzeskiej 108.

Pomimo przedstawionych powyżej  możliwości legalnego pozbycia się odpadów zielonych zachęcamy również  do ich kompostowania ponieważ jest to najprostsza, najtańsza i zgodna z naturalnymi procesami metoda recyklingu odpadów organicznych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013