OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Bioodpady stanowiące odpady komunalne
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Sortownia odpadów komunalnych

zmieszanych i z selektywnej

zbiórki kompostownia

- ul.Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Blok kogeneracyjny ORC, Oddz. Energetyki Cieplnej -ul.Sikorskiego 19, 38-400 Krosno

Kompostownia, MPGK Sp. z o.o. Krosno
- ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

 

Składowisko "Krosno" -ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
Skladowisko w Kozodrzy, ZUK Sp. z o .o. Ostrów, Kozodrza 225, 39103 Ostrów


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013