OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Krosna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Zmieszane odpady komunalne Odpady zielone Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie
ul. Białobrzeska 108
38-400 Krosno
Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO)
ul. Białobrzeska 108
38-400 Krosno
Instalacja do produkcji paliw alternatywnych
ul. Energetyków 16 ZGOP – SITA Radom
26-600 Radom

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013