OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Lokalizacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Krosna

Wykaz lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów będących własnością Urzędu Miasta Krosna objętych umową z dnia 24 lutego 2012 r. Nr KS.7021.2.2012.JN wg stanu na dzień 30 listopada 2012 r.  wyszczególniony jest w poniższym załaczniku:

 

Załączniki:

lokalizacja_pojemnikow.xls

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013