OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Dodatkowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów

Informujemy, że dodatkowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, tj.:
a)    kolor zielony – przeznaczone do zbierania szkła,
b)    kolor żółty – przeznaczone do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych,
można odebrać bezpłatnie w:
 
•    siedzibie firmy REMONDIS KROeko Sp. z o.o. przy ul. Fredry 1 w Krośnie,
•    siedzibie TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. przy ul. Lotników 6 w Krośnie.

Należy pamiętać, aby na każdym worku nakleić kody kreskowe.
W przypadku wykorzystania przydzielonego pakietu kodów kreskowych, dodatkowe kody można odebrać w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju nr 14.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013