OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015
09
16
W związku z licznymi przypadkami błędnego wypełniania przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informujemy, że w przypadku:
  • zmiany sposobu zbierania odpadów (selektywne, zmieszane),
  • zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,

stawiamy znak X w miejscu jak poniżej:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013