OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
2016
03
10
Informujemy, że w kwietniu 2016 roku przeprowadzony będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz opon.
Uwaga Mieszkańcy !
2015
12
30

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2016 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015
09
16
W związku z licznymi przypadkami błędnego wypełniania przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informujemy, że w przypadku:
Gminny Punkt Odbioru Odpadów
2015
09
16
Informujemy, że Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO) czynny jest:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach: 15.00- 19.00
- od soboty do niedzieli, w godzinach: 9.00-13.00
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
2015
07
01
Informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbiór odpadów komunalnych w Krośnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2014
08
14
Jak już wszyscy wiemy od 1 lipca 2013 roku obowiązują w Polsce nowe regulacje prawne nakładające na gminy obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina Krosno przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie przejęła obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenów niezamieszkałych.
Pierwsze umowy na odbiór odpadów z Sektora Zachodniego i Wschodniego Miasta Krosna gmina podpisała w 2013 roku po wyborze oferty w ramach przetargu nieograniczonego z firmą: REMONDIS KROeko Sp. z o.o. w Krośnie. Umowy obowiązywały do 18 czerwca 2014 roku.
Gminny Punkt Odbioru Odpadów w Krośnie
2014
08
05
Uprzejmie przypominamy, że na terenie Miasta Krosna od 1 lipca 2013 r. działa Gminny Punkt Odbioru Odpadów (w skrócie GPOO) przy ul. Białobrzeskiej 108 gdzie mieszkaniec miasta może oddać w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
Informacja
2014
05
27
Informujemy, że dodatkowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, tj.:
a) kolor zielony – przeznaczone do zbierania szkła,
b) kolor żółty – przeznaczone do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych,
można odebrać bezpłatnie:
a) przy ul. Fredry 1 w Krośnie w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 i w poniedziałki w godzinach 7.00-18.00 od dnia 26.08.2014 r.
b) przy ul. Przemysłowej 7, Szczepańcowa /wjazd od ul. Lotników w Krośnie/ w siedzibie TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w poniedziałki w godzinach 7.00-18.00 od dnia 26.08.2014 r.
Spoty promujące segregację odpadów
2014
05
08
W ramach projektu „Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 zostały zrealizowane trzy spoty promujące segregację odpadów. Spoty dostępne są w zakładce "filmy".
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014
04
22
W dniu 17 kwietnia 2014 r. przedsiębiorstwo: Wojteczek Leszek P.P.H.U. „WTÓRPOL” ZPCHr, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna, zostało wykreślone z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Krosno, na wniosek przedsiębiorcy.
Polecamy
Opłaty za gospodarowanie odpadami
Termin wpłaty 3 raty:

15 lipca 2016 r.


Odpady segregowane:

9 zł

/ osoba/ miesiąc
Odpady zmieszane:

18,00 zł

/ osoba/ miesiąc
Filmy
Dokumenty
Informacja o odpadach
Galeria
Ankieta
Czy podoba Ci się strona?
tak
nie
nie wiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013