OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
Zrzuć gabaryty na wiosnę
2017
03
20
Szanowni Mieszkańcy zapraszamy do skorzystania z kolejnej akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych
Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017
01
20
Informujemy, że zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują w 2017 roku na takich samych zasadach jak w 2016 roku.
Szanowni Mieszkańcy Krosna
2016
09
22
Wzorem lat ubiegłych Gmina Miasto Krosno organizuje akcję „Jesienna Przeprowadzka”

.
W październiku 2016 roku przeprowadzony będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz opon od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
Odbiór odpadów zielonych
2016
09
12
Zachęcamy do skorzystania z organizowanej akcji „Jesienne porządki w ogrodzie”

podczas której odbierane będą odpady zielone.
Nowe wzory sprawozdań przesyłanych do gmin o odebranych i zebranych odpadach komunalnych
2016
07
14
Dnia 30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).
Uwaga Mieszkańcy !
2015
12
30

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2016 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015
09
16
W związku z licznymi przypadkami błędnego wypełniania przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informujemy, że w przypadku:
Gminny Punkt Odbioru Odpadów
2015
09
16
Informujemy, że Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO) czynny jest:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach: 15.00- 19.00
- w soboty w godzinach: 8.00-14.30 oprócz dni wolnych od pracy
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
2015
07
01
Informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbiór odpadów komunalnych w Krośnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2014
08
14
Jak już wszyscy wiemy od 1 lipca 2013 roku obowiązują w Polsce nowe regulacje prawne nakładające na gminy obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina Krosno przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie przejęła obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenów niezamieszkałych.
Pierwsze umowy na odbiór odpadów z Sektora Zachodniego i Wschodniego Miasta Krosna gmina podpisała w 2013 roku po wyborze oferty w ramach przetargu nieograniczonego z firmą: REMONDIS KROeko Sp. z o.o. w Krośnie. Umowy obowiązywały do 18 czerwca 2014 roku.
Polecamy
Opłaty za gospodarowanie odpadami
Termin wpłaty 1 raty:

15 marca 2017 r.


Odpady segregowane:

9 zł

/ osoba/ miesiąc
Odpady zmieszane:

18,00 zł

/ osoba/ miesiąc
Filmy
Dokumenty
Informacja o odpadach
Galeria
Ankieta
Czy podoba Ci się strona?
tak
nie
nie wiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013