OK
pl-sk euroregion karpacki unia europejska
Nasze Miasta Nasze śmieci
herb krosnoherb svidnik
Aktualności
Uwaga Mieszkańcy !
2015
12
30

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od 1 stycznia 2016 roku

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015
09
16
W związku z licznymi przypadkami błędnego wypełniania przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informujemy, że w przypadku:
Gminny Punkt Odbioru Odpadów
2015
09
16
Informujemy, że Gminny Punkt Odbioru Odpadów (GPOO) czynny jest:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach: 15.00- 19.00
- w soboty w godzinach: 8.00-13.00
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
2015
07
01
Informujemy, że z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Odbiór odpadów komunalnych w Krośnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2014
08
14
Jak już wszyscy wiemy od 1 lipca 2013 roku obowiązują w Polsce nowe regulacje prawne nakładające na gminy obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina Krosno przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nie przejęła obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenów niezamieszkałych.
Pierwsze umowy na odbiór odpadów z Sektora Zachodniego i Wschodniego Miasta Krosna gmina podpisała w 2013 roku po wyborze oferty w ramach przetargu nieograniczonego z firmą: REMONDIS KROeko Sp. z o.o. w Krośnie. Umowy obowiązywały do 18 czerwca 2014 roku.
Gminny Punkt Odbioru Odpadów w Krośnie
2014
08
05
Uprzejmie przypominamy, że na terenie Miasta Krosna od 1 lipca 2013 r. działa Gminny Punkt Odbioru Odpadów (w skrócie GPOO) przy ul. Białobrzeskiej 108 gdzie mieszkaniec miasta może oddać w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...
Informacja
2014
05
27
Informujemy, że dodatkowe worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, tj.:
a) kolor zielony – przeznaczone do zbierania szkła,
b) kolor żółty – przeznaczone do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych, papieru i tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych,
można odebrać bezpłatnie:
a) przy ul. Fredry 1 w Krośnie w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 i w poniedziałki w godzinach 7.00-18.00 od dnia 26.08.2014 r.
b) przy ul. Przemysłowej 7, Szczepańcowa /wjazd od ul. Lotników w Krośnie/ w siedzibie TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, w poniedziałki w godzinach 7.00-18.00 od dnia 26.08.2014 r.
Spoty promujące segregację odpadów
2014
05
08
W ramach projektu „Ekointegracja – współpraca Krosna i Svidnika dla rozwoju ekologii i innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 zostały zrealizowane trzy spoty promujące segregację odpadów. Spoty dostępne są w zakładce "filmy".
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2014
04
22
W dniu 17 kwietnia 2014 r. przedsiębiorstwo: Wojteczek Leszek P.P.H.U. „WTÓRPOL” ZPCHr, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna, zostało wykreślone z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Krosno, na wniosek przedsiębiorcy.
Piknik Ekologiczny wraz z Giełdą Odpadów
2014
04
10
Rusza Giełda Odpadów. Zbieraj plastik, papier i szkło i wymieniaj na nagrody.
Segregacja się opłaca. Teraz, segregując odpady masz szansę otrzymać atrakcyjne nagrody. Rusza Giełda Odpadów – wydarzenie, podczas którego mieszkańcy Krosna będą mogli wymienić plastikowe butelki, szkło czy makulaturę na domowe kosze na śmieci ułatwiające segregację, kompostowniki, krzewy iglaste czy sadzonki kwiatów.
Polecamy
Opłaty za gospodarowanie odpadami
Termin wpłaty 3 raty:

15 lipca 2016 r.


Odpady segregowane:

9 zł

/ osoba/ miesiąc
Odpady zmieszane:

18,00 zł

/ osoba/ miesiąc
Filmy
Dokumenty
Informacja o odpadach
Galeria
Ankieta
Czy podoba Ci się strona?
tak
nie
nie wiem
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013